parallax background
 

Centar za romske inicijativeCentar za romske inicijative (CRI) je prva ženska romska organizacija u Crnoj Gori, osnovana 2004. godine, sa jedinstvenim ciljem stvaranja mogućnosti za poboljšanje socijalnog, ekonomskog, političkog i kulturno-obrazovnog položaja Romkinja i Egipćanki u crnogorskom društvu. Organizacija je realizovala više od 75 projekata iz oblasti nasilja u porodici, dječjih brakova, obrazovanja, zdravstvene zaštite i ekonomskog osnaživanja. Aktivisti/kinje organizacije su uključeni u život i funkcionisanje ciljne populacije na nacionalnom i lokalnom nivou.


CRI radi direktno sa korisnicima, kroz kućne posjete, edukativne radionice, forum teatre, treninge i kampanje; sarađuju sa drugim romskim i neromskim organizacijama i institucijama kako bi poboljšali položaj žena i djece Roma i Egipćana.

CRI je osnovao prvu romsku agro-kooperativu "Od naših ruku" u Nikšiću i pružio pomoć u uspostavljanju prvog dnevnog centra za djecu koja žive ili rade na ulici. Od 2012. godine, organizacija je prepoznata i uključena u proces izrade zvaničnih strateških nacionalnih dokumenata, koji se bave poboljšanjem položaja Roma i Egipćana.

Organizacija je akreditovala program pri Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za obuku stručnih radnika, stručnih saradnika i članova multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje prisilnog dječjeg braka, za koji se izdaje sertifikat koji je jedan od uslova za sticanje licence za stručne radnike i saradnike.

U 2018. godini, CRI je počeo raditi na regulaciji pravnog statusa pripadnika romske i egipćanske zajednice u Nikšiću, a do sada je pružio pomoć oko 130 korisnika koji još uvijek nemaju propisanu dokumentaciju. Iste godine, organizacija je dobila sertifikat za osiguranje kvaliteta ISO 9001 za pružanje usluga korisnicima.

CRI je prepoznata kao vodeća ženska romska i egipćanska organizacija u Crnoj Gori od strane ciljne grupe, drugih nacionalnih i međunarodnih romskih i neromskih organizacija, državnih institucija i crnogorske javnosti, i daće sve od sebe da opravda ovo povjerenje u godinama koje dolaze.
May 29, 2022

Poziv na memorijalno okupljanje povodom 30 godina od zločina deportacije izbjeglica

Pismo nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, a u vezi sa memorijalnim okupljanjem […]
March 15, 2022

Vijesti Oktobar 2021

Vijesti Oktobar 2021 Kliknite ovdje da pogledate dokument.
March 15, 2022

Vijesti Septembar 2021

Vijesti Septembar 2021 Kliknite ovdje da pogledate dokument.