parallax background
 

NVO NOVA Centar za feminističku kulturuDatum osnivanja: 3.11.2007.
Ciljevi i misija: promocija ženskih kulturnih praksi i kulture koja afrmiše ženske perspektive


Najvazniji projekti:Žene u Crnoj Gori 1797-1914 - istorijska čitanka (istraživanje i publikacija), 2011; Žene i nasljedje- Ka osnivanju muzeja zena Crne Gore (konferencija, istraživanje stavova i priprema publikacije), 2013; Drugarice - Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953 (istraživanje, izložba, publikacija), 2017.

Planovi: djelovanje NVO NOVA ce i ubuduće biti usmjereno na stvaranje uslova za osnivanje muzeja žena, istraživanja koja se odnose na istoriju žena Crne Gore i razvoj ženskih i feminističkih kulturnih praksi.

Tri najvažnija projekta:„Drugarice – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953“ – izložba realizovana 2018. u saradnji sa NVU Institut za savremenu umjetnosti Crne Gore, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Crne Gore. Izložba je otvorena u galeriji „Miodrag Dado Đurić“ krajem septembra 2017, a podgoričkoj publici je predstavljana u martu 2018. godine. Kroz realizaciju izložbe otvorena su pitanja emancipatorskih dometa i granica ženskog pokreta u ranom socijalizmu, a prije svega AFŽ-a kao političke organizacije koja je artukulisala ta stremljenja.

„Penelopolis – žensko mapiranje mediteranskih gradova / Podgorica 2013“ – izložba na otvorenom (Podgorica) koja je realizovana 2013. uz podršku Ana Lindh Fondacije. Svojim umjetničkim intervencijama crnogorske i turske umjetnice su u postojeću kulturnu mapu Podgorice upisale i mjesta nevidljivog ženskog kulturnog nasljeđa i sjećanja.

Godine 2013. NVO NOVA pokrenula je konstituisanje Inicijative za osnivanje muzeja žena Crne Gore. U okviru Inicijative 2013. i 2015. godine održane su dvije konferencije posvećene povećanju znanja o ženskom kulturnom nasljeđu, ženskoj muzeologiji, važnosti integrisanja ženskog kulturnog i istorijskog nasljeđa u postojeće memorijalne prakse i heritološki diskurs. Ove konferencije i prateće aktivnosti (radionice za stručnjake/kinje iz oblasti muzeologije koje su vodile inostrane ekspertkinje, rad na pripremi elaborata o osnivanju muzeja žena itd) podržao je UNESCO.

Blog