parallax background
 

NVO "Sigurna ženska kuća"Datum osnivanja: avgust 1999. godine; Datum registracije: 07.12.1999. godine


Ciljevi SŽK su:

-   Obezbijediti sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći.
-    Unaprijediti položaj žena i djece žrtava nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz poboljšanje pravnog okvira i praćenje njegove implementacije.
-    Podizanje svijesti o pravu žena na život bez nasilja u javnosti i među relevantnim akterima kroz promociju i kampanje.

Vizija SŽK:

Crna Gora u kojoj se poštuje pravo žena i djece na život bez nasilja.
Sigurna ženska kuća – za život žena bez nasilja.

Misija SŽK:

Poštujući i promovišući medjunarodna načela o ženskim i dječjim ljudskim pravima, SŽK unapređuje položaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja.
Kroz obezbijeđivanje sveobuhvatne podrške ženama i djeci, poboljšanje pravnog okvira i promovisanje prava na život žena bez nasilja, SŽK unapređuje mehanizme zaštite ženskih prava i osnažuje žene da izađu iz situacije nasilja.

Blog