parallax background
 

NVO SNAŽNA MAMASnažna mama se bavi osnaživanjem žena i nas cilj je da afirmise prava žena a narocito samohranih majki jer smatramo da je to grupa žena sa najtezim polozajem u nasoj zajednici . Da ih ucinimo vidljivim i otvorenim za nova saznanja i mogucnosti.

Pružamo im prije svega podrsku za zivot u zajednici to jest socijalnu podrsku ženama koje trpe nasilje u privatnoj I javnoj sferi  psihološku I vrlo čestu beplatnu pravnu pomoc. Kroz rad sa direktnim korisnicama mi primenjujemo METODE rada koje imaju  ličniji neformalniji pristup uz poštovanja principa etičnosti I tajnosti .

Zatim Programe edukacije (zdravlje zena , rodna ravnopravnost zena , radionice osnazivanja itd) a povremeno i neke vrste materijalne podrske ..u vidu prehrambenih paketica koje smo uspijevale u dva navrata da obezbijedom posredstvom Banke hrane iz PG ili recimo Novogodisnje paketice za djecu SM koje smo obezbedjivali uz podrsku ADRE iz PG i Rotari kluba BP .


Naše glavne aktivnosti su psihosocijalna podrška ženama

U prethodnim periodu sproveli smo istrazivanja vezana za samohrane majke iz Bijelo Polja  koje su korisnice MOPa . A u kroz rad u socijalnog servisa za žene susreli smo se sa mnogim poteskoćama na koje žene nailaze u našoj sredini.

Trenutno u saradnji NVO Anima iz KO radimo sa zenama koje su oboljele od malignih karcinoma . U okviru grupa za podrsku sastajemo se kontinuirano vec skoro 2 god sa jednom grupom zena iz Bijelog Polja koje su oboljele od karcinoma i toj grupu  mi pruzamo jednu vrstu psihosocijalne podrske a takodje  nastojimo da osnažimo da i same formiraju i osnuju sopstveno udruženje , koje ce da okuplja i kroz razlicite aktivnosti daje podrsku ženama koje su oboljele od karcinoma i mislimo da ce vrlo brzo to udruženje i da se formira.


Takodje smo u ucestvovali  u pravljenju analize koja se odnosi na prava djeteta. Naime  SNAŽNA MAMA je u okviru projekta „Akcioni plan za poglavlje 23 “ koji finansira EU Delegacija u Crnoj Gori , a čiji je glavni nosilac sprovođenja svih programskih aktivnosti MANS   je bila jedan od partnera u ovom projektu i u okviru kojeg je angažovana na: izradi analize koja se odnosi na oblast zaštite prava djeteta.

Priprema inicijative za nadležne u oblastti djelovanja NVO SNAŽNA MAMA

Mi smo posebnu pažnju u izradi analize koje se odnosi na oblast zaštite prava djeteta na novu zakonsku odredbu kojom se eksplicitno zabranjuje fizicko kaznjavanje djece . NAIME

SA prošlogorišnjom izmjenom Porodičnog zakona, Crna Gora pridružila grupi od pedesetak zemalja svijeta , koje su eksplicitno zabranile fizičko kažnjavanje djece, a to nas obavezuje da ovu zakonsku odredbu sprovedemo u djelo. Zabrana se odnosi na roditelje startatelje ali i sva druga lica koja koja se o djetetu staraju ili dolaze u kontakt sa djetetom. Takođe je propisana dužost svih tih lica da zaštite dijete od svih tih postupaka.

Akcioni plan za ovu odredbu ne postoji , zato smo smatrali i predlozili da se ova nova zakonska odredba unese kao mjera u buducim akcionim planovima i kao takva ce će se datina važnosti istoj i definisati aktivnosti, nosioci aktivnosti . kao i indikatori koje treba postići . samim tim stvoriti bolje predpostavke za boljim sprovođenjem ove zakonske odredbe.

Određene institucije, ustanove organizacije i pojedinci koji bi trebalo da promovišu i sprovode ovu zakonsku odredbu to rade deklarativno , javnosti radi ali ne i stvarno . Smatramo da treba prepoznati stvarne promotere ove zakonske odredbe i iste podržati.  Subjekti koji treba da sprovedu ovu zakonsku odredbu su jako malo upoznati sa ovom zakonsko  odredbom, a posebno su malo učestvovali u nacrtu, javnoj raspravi u procesu.

Imamo dobru saradnju sa lokalnom zajednicom a pogotovu u poslednje vrijeme  ali mogla bi biti puno bolja pogotovo ta  institucionalna saradnja sa NVO. Jer vrlo često se dogadja da kada uputimo neku inicijativu  nekoj instituciji vezano za neku nasu korisnicu ne dobijamo zadovoljavajucu uslugu .

Takodje imamo dobru saradnju sa medijima i njihov znacaj za promociju nasih aktivnosti je veliki .

Poslednje dvije godine žene nam se ne javljaju svakodnevno i  ne tako ucestalo,  zato sto vise nemamo siguran sopstveni prostor u kojem mozemo da svakodnevno primamo zene . Vec pravimo svremena na vrijeme  neke alternativne sastanke u pozajmljenim prostorijama .

A brojni su probemi na koji zene suocavaju od nasilja u porodici .. ali i institucionalnog nasilja na koje nailaze narocito samohrane majke ..naime institucije i drzava ne pokazuju dovoljno spremnosti da se ozbiljno posvete resavanju njihovih probema od posebnog znacaja za njih kao sto su problem nezaposlenosti i materijalne neobezbijedjenosti.

Zbog svih tih problema sa kojima se suocavaju kod njih se javlja osjecaj nesigurnosti, izolovanosti a samim tim i nemogucnost dobre integracije u socijalnu sredinu i zbog takvih okolnosti  sve teze se prilagodjavu uslovima trzista rada zbog cega se i svrstavaju u kategoriju osjetljivih grupa.

Nastavicemo sa slicnim aktivnostima koje smo radili i ranijih godina stim sto planiramo da inteziviramo  , tako sto cemo obezbijediti siguran prostor za zene ..gdje cemo moci da se okupljamo svakodnevno i dajemo podrsku zenama koje nailaze na probleme ali cemo raditi na promociji  i na afirmaciji o vaznosti  drustveno politicke uloge zene.