parallax background
 

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav
03.08.2001 godine - Ministarstvo pravde
- Cilj naše ogranizacije je ohrabriti , osnažiti i ojačati žene i djecu žrtve nasilja u našoj Opštini
- Biram da se pitam - SOS Podgorica - SOS Plav
- Bračno savjetovalište
- Ojačati našu organizaciju sa još više volonterki i širiti misiju postojanja.

Blog: