parallax background
 

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja NikšićDatum osnivanja i registracije: Februar 1998.
Vizija organizacije:
Djelotvorna prevencija i zastita žena od svih oblika nasilja sa specijalizovanim ženskim servisima kao ključnim mehanizmima podrške.
Misija organizacije:
Smanjenje nasilja nad ženama u Crnoj Gori kroz rad specijalizovanih servisa, osnaživanje kapaciteta i potencijala žena za život bez nasilja, zastupanje njihovih interesa za socijalni, ekonomski i politički napredak u društvu, inicijative javnog zastupanja i informisanje zajednice o posledicama nasilja i mogućnostima zaštite.
Ciljevi organizacije:
 Suzbijanje muškog nasilja nad ženama i djecom  unaprijediti socio-ekonomski život žena pripadnica ranjivih kategorija
Oblasti djelovanja:
 SOS Nikšić djeluje putem telefonskih razgovora, posredovanjem između žena i djece žrtava nasilja i institucija, pružanjem materijalne pomoći i drugih vidova podrške;  SOS Nikšić organizuje ženske kuće ili skloništa za žene i djecu – žrtve nasilja;  SOS Nikšić putem javnih tribina, predavanja, okruglih stolova, konferencija za štampu, biltena i drugih publikacija djeluje na javnost i upoznaje je sa nasiljem nad ženom i djecom;  SOS Nikšić organizuje instruktažu, pokreće i sprovodi naučno istraživačke i praktične projekte u skladu sa svojim ciljevima;  SOS Nikšić organizuje i sprovodi neformalne programe obrazovanja za žene.
Tri projekta koja su za vašu organizaciju izuzetno  značajna:
1. Naziv projekta: Poboljšanje pristupa životu bez nasilja za žene sa iskustvom nasilja u centralnoj i sjevernoj Crnoj Gori
2. Naziv projekta: Institucionalna podrška SOS telefonu za žene i djecu žrtve nasilja u Crnoj Gori
3. Uspostavljanje jedinstvene nacionalne besplatne SOS linije za žrtve nasilja u porodici
Planovi/teme budućih akcija:
SOS telefon Nikšić, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, posjeduje licencu za rad dva specijalizovana servisa pomoći i podrške ženama i djeci sa iskustvo masilja:
 SOS linija za žrtve nasilja u porodici –nacionalna, besplatna, anonimna, 24h dostupna
 SOS skloništa za žene i djecu sa iskustvom nasilja
SOS telefon Niksic ce i u buducem periodu realizovati rad dva navedena servisa.
Takođe, organizacija će nastaviti sa:
 Pružanjem usluge pratnja povjerljivog lica u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici

Tri ključne aktivnosti "SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić"


1. koordinisanje Nacionalnom SOS linijom za žrtve nasilja u porodici - licenciran servis socijalne i dječje zaštite
2. vodjenje SOS skloništa za žene i djecu sa iskustvom nasilja - licenciran servis socijalne i dječje zaštite
3. projekat Poboljšanje pristupa životu bez nasilja za žene i djevojke iz 4 opštine (NIkšić, Šavnik, Žabljak, Plužine) centralne i sjeverne regije u Crnoj Gori

Kontakt:

81400 Nikšić, Montenegro

Tel: +382 068 024 086