parallax background
 

Udruženje preduzetnica Crne GoreDatum osnivanja i registracije: 03. mart 2009.godine, registracija 28.05.2009.


Ciljevi:
Udruženje preduzetnica Crne Gore je jedna od prvih ženskih preduzetničkih organizacija na nacionalnom nivou. Osnovano je 2009. godine od strane 11 uspješnih preduzetnica i finasira se od dobrovoljnih priloga, donacija i članarina. Udruženje ima oko 150 članica iz različitih sektora i djelatnosti iz svih krajeva Crne Gore.

Misija:

Očuvanje,regeneracija i prosperitet crnogorskog ženskog preduzetništva,kao i ekonomskoi društveno osnaživanje žena u Crnoj Gori. Organizacija je osnovana sa ciljem jačanja ženskog preduzetništva kroz organizovan i kontinuiran radi na poboljšanju poslovnog i društvenog okruženja, uklanjanju biznis barijera i jačanju poslovnih veza na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Nastoji usmjeriti članice prema sferama razvijenih evropskih zemelja. Učestvuje u svim sferama društvenog života, a posebno u onim segmentima koji se tiču emancipacije i širenja ženskog preduzetništva. Udruženje je povezano kako sa donosiocima odluka tako i sa sa drugim organuzacijama sa sličnim ciljevima i ciljnom grupom, na lokalnom, regionalnom, nacinalnom i međunarodnom planu.

Vizija:

Snažno udruženje koje podstiče unapređenje i razvoj ženskog preduzetničkog i liderskog potencijala i poslovne izvrsnosti kroz međusobno povezivanje žena poduzetnica,edukaciju i savjetovanje.

Zadaci udruženja su:
1. Zastupanje interesa žena preduzetnica kod poslovnih partnera,javnih i ostalih ustanova,
2. Njegovanje duha zajedništva i preduzetničkog ugleda
3. Unapređenje stručnog obrazovanja žena preduzetnica,njegovog karakterističnog razvoja i posebno ženskog preduzetništva
4. Unapređivanje udruživanja u preduzetništvu i zanastvu
5. Obavještavanje članova o odgovarajućim mjerama nadležnih organa koji se tiču njihovih interesa
6. Unapređenje razmjene ekonomskog iskustva kao i staranje o svim pitanjima od opšteg značaja
7. Podrška naučnim istraživanjima i stučnoj štampi u pogledu ženskog preduzetništva
8. Tekuće informisanje javnosti o zadacima i ciljevima Udruženja kao i problemima žena preduzetnica u svim djelatnostima
9. Suzbijanje nelegalne konkurencije i sive ekonomije
10. Zastupanje društveno političkih interesa žena preduzetnica u svojstvu udruženja poslodoavaca i vođenje pregovora sa sindikatima
Email: preduzetnicecg.org@t-com.me
Web sajt
Web sajt
Facebook
Instagram

Blog