parallax background
 

”ŽENSKA ORGANIZACIJA FENIKS” BERANERegistracija: 1.09.2003.godine,preregistracija 2009,godine i 2012.

Misija i vizija organizacije je rodna ravnopravnost.


Cilj:
Zaštita prava žena,omladine,djece i marginalizovanih grupa iz oblasti kulture,zdravstva,obrazovanja,ekonomije,sporta,socio-humanitarnih aktivnosti i politike.

Svi realizovani projekti su važni.A tri posebno značajna za organizaciju su:

- Reproduktivno zdravlje/edukativna komponenta;
- Poboljšanje položaja samohranih majki/roditelja;
- Kulturom,sportom i obrazovanjem protiv- alkoholizma,pušenja i narkomanije;
 
Nastavak saradnje sa žrtvama nasilja(kao Lice od povjerenja);

  - Aktivno uključivanje trenerica organizacije(za nasilje i medije), na predavanjima, koja organizuju druge NVO i institucije na lokalnom i nacionalnom nivou;
  - Kontrola neregulaznih fakultetskih diploma sa predstavnicima nadležnih institucija;
 -  Priprema za kandidovanje projekta, vezano za nasilje;
-  Umrežavanje sa ženskim NVO u Crnoj Gori i regionu;
-  Priprema za književno veče,žena pesnikinja;
-  Praćenje izbora na lokalnom i državnom nivou;
-  Sklapanje sporazuma o saradnji sa institucijama na lokalnom i državnom nivou;

Kontakt:

Ul.29.Novembra 38/6

Tel: +382 69 020 098; +382 51 241 116